Organizer Projektsystem

Arkiv

Hur vet du att du har den senaste och korrekta informationen? Arbetar du med Organizer Arkiv så har du alltid en exakt fastighetsmodell.
Organizer Projektsystem - Arkivets Viktiga Funktion
I varje byggprojekt spelar arkivet en central roll för att hantera och följa förändringar. Från förvaltning till projektets genomförande och tillbaka till förvaltningen. Arkivets funktion är avgörande för att säkerställa kontinuitet och noggrannhet. Låt oss utforska hur arkivet smidigt navigerar genom projektets olika faser och varför det är en oumbärlig del av varje byggprocess.
Organizers Arkiv är en dynamisk plattform som kontinuerligt uppdateras för att återspegla både små och stora förändringar som sker i fastigheten. Den skapar en fastighetsmodell som exakt överensstämmer med den faktiska strukturen. Denna modell utgör grundstenen i varje projekt och tillhandahålls smidigt av Arkivet. Den innehåller detaljerade demonteringar och visualiserar det nya utseendet på fastigheten eller lokalen, vilket säkerställer att projektet håller sig i linje med de fastställda styrdokumenten (BIM/CAD-manualer).
Organizer Projektsystem -Dynamiskt Uppdaterade Detaljer Organizers Arkiv i Fokus
Organizer Projektsystem - Säkerställd Tillgänglighet - Organizers Arkivs Filhanteringscykel

När ett projekt är avslutat återförs filerna till Arkivet, vilket innebär att de genomgått hela processen från Arkiv till Projekt och tillbaka till Arkivet igen. Samtidigt skapas nya filer i PDF-format för enklare hantering. Denna cirkulära process säkerställer att vårt ritningsarkiv alltid är uppdaterat, tillförlitligt och redo att användas för framtida projekt. Med vårt system kan du vara säker på att du har tillgång till den senaste och mest exakta informationen när du behöver den.