Organizer Projektsystem

Projekt

Med Organizer blir projekten och arkiven lätta att hantera

När byggprojekt och fastigheter ska tas om hand är projekten och arkiven en viktig del

Gränssnittet för Organizer-projektsystemet

Vi vet, eftersom vi själva dagligen jobbar med detta. Med det som utgångspunkt har vi skapat Organizer.

Vårt mål är att skapa en programvara som gör det enkelt för dig att hantera bygg eller fastighetsprojekt.

I Organizer kan du dela handlingar med teammedlemmar, koppla din egen tidsplan till projektets huvudplan, skräddarsy ärendehanteringen och delegera uppgifter till andra, ställa frågor till teammedlemmarna direkt i projektet, skapa ÄTA – ändringar, tillägg, avgående. Säkerheten då?

Den är inkluderad på den nivå du önskar.

Arkiv
Projekt
Dela handlingar

När du skapar information i ett Organizer-projekt delas handlingen med resten av teamet.

Genom att samordna projekteringen från början kan stora kostnadsbesparingar uppnås jämfört med kollisionskontroller i efterhand.

Har teamet kontroll på filversionerna blir det enklare att följa och hantera ändringar genom hela projektets gång.

Lagra-Hitta-Titta

I Organizer finns en inbyggd viewer för PDF-filer. Tillsammans med programmets sökfunktion kommer du snabbt att hitta rätt dokument.

Behörighetsnivåer reglerar vad respektive grupp eller person får se. Du kan lita på att handlingar och information överensstämmer med verkligheten och att du kan uppdatera dokument över tid.

Tid Och Resursplan

I projekt dyker det ständigt upp frågor om lösningar och problem. I Organizer kan du smidigt ställa frågor till de berörda deltagarna för att få snabba svar.

Alla kan besvara en öppen ställd fråga och du ser alla öppna frågor i en stor tabell. Är frågan besvarad och anses klar så byter den status till slutförd och visas endast vid behov. På så sätt kan du vara säker på att frågorna du ser är aktuella.

Förvaltningskalender

ÄTA är ett etablerat uttryck som står för Ändringar, Tillägg och Avgående. Kort sagt så handlar det om åtgärder som beställs eller läggs utanför den ursprungliga entreprenaden. Inte sällan uppstår ÄTA-arbetet när en fråga är utredd och har fått sitt svar.

I Organizer kan du följa aktuell tråd i ’Frågor och svar’ vilket underlättar den ekonomiska uppföljningen av ett projekt. I Organizer-projektet skapas en beslutslogg med alla slutförda och besvarade frågor.

I loggen ingår även ÄTA och ekonomi. Du kan välja att arkivera innehållet för senare användning och uppföljning i produktionen.

Ärendehantering

Har du full kontroll på dina arbetsuppgifter minskar stressen och oron över att glömma viktiga uppgifter.

I Organizer kan du samla dina egna uppgifter/ärenden i en lista, sätta prioritering, slutförandedatum och påminnelser. En uppskattad funktion är möjligheten att delegera en uppgift till annan teammedlem.

Frågor Och Svar
Du kan även skapa en förvaltningskalender. Här kan du händelser i en ”Att-göra-lista”. Till exempel möten, 2-årsbesiktningar, SBA-ronderingar och OVK. Du kan dessutom lägga till uppgifter på en person eller en grupp.
ÄTA-Arbeten
Kopplat till Organizer-projektet skapas en central tidsplan. För teammedlemmarna finns möjligheten att skapa en individuell tidsplan som kopplas till den centrala tidsplanen. På detta sätt har alla stenkoll på samordnade leveranser, montage, resurser och så vidare.
Säkerhet

Organizer är en molnbaserad tjänst där du själv väljer vilken säkerhetsnivå du önskar. Standardutförandet är personlig inloggning. Du loggar helt enkelt in med mejladress och ett lösenord du blir tilldelad (eller väljer att uppdatera till ett personligt). Vill du höja säkerhetsnivån finns det ytterligare två möjligheter.

Du kan välja tvåfaktorsautentisering.
Då loggar du in på Organizers webbplats för att sedan ange en bekräftelsekod som skickas via epost eller sms.

Den högsta säkerhetsnivån uppnår du genom att installera Organizer på en lokal server. Då styrs säkerheten och tillgängligheten av ditt företags IT-avdelning.

Support

Fri support för alla versioner av Organizer, oavsett om du har tecknat avtal eller använder avtalsfria versionen. Du kan också välja personlig introduktion om du inte vill utbilda dig med hjälp av våra instruktionsfilmer.

Förvaltning till Projekt och Åter till förvaltning

ARKIVET´S ROLL I PROJEKT

När arkivet löpande uppdateras efter små och stora förändringar är modellen överensstämmande med hur huset ser ut. Dessa modeller skall användas som grund i ett projekt. Arkivet lånar ut modeller till projektet. I dessa filer redovisas demontering samt det nya utseendet på huset/lokalen. Projektet skall jobba med filerna så som styrdokument (BIM/CAD Manualer) beskriver.

När projektet är klart läggs filerna åter in i arkivet och nya filer i PDF format skapas. Arkivmodellerna har nu gått varvet runt Arkiv – Projekt – och åter till Arkivet. Det uppdaterade ritningsarkivet är åter att lita på.

Organizer Projektsystem - Husmodeller i Arkivets Cykel En Konsekvent Projektgrund